تاکسی شهری

جانشین تو در این سینه خداوند نشد

سالهاست تو مروارید شدیو من کولی شعرهای عاشقانه.نگران نباش، جایت امن استهیچ دزدیمشت های کولی را نمیکاود
/ 0 نظر / 33 بازدید
مرداد 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
5 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
25 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
3 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
19 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
3 پست
یارانه
1 پست
گرگان
19 پست
بانک
1 پست
کودکان
1 پست
جومونگ
1 پست
شب_عید
1 پست
ولنتاین
1 پست
سایمون
1 پست
عید_فطر
1 پست
خطر_مرگ
1 پست
زن
1 پست
فرار
1 پست
سرقت
1 پست
زورگیری
1 پست
دروغ
1 پست
داستان
2 پست
حاج_آقا
1 پست
عشق
1 پست
محکمه
1 پست
هنر_هفتم
1 پست
گرگانشهر
1 پست
گردشگری
1 پست
کراوات
1 پست
اشغال
1 پست
محیط_بان
1 پست
شکار
1 پست
جهان_نما
1 پست
آزادی
1 پست
دوچرخه
1 پست
استرآباد
1 پست
ایران
1 پست
عجله
1 پست
مسافرکشی
1 پست
شهرداری
1 پست
بازیافت
1 پست
رگان
1 پست
محرم
1 پست
عاشورا
1 پست
کاخ_موزه
1 پست
شعر
1 پست
داریوش
1 پست
پرسپولیس
1 پست
پارسه
1 پست
موبایل
1 پست
ضایع
1 پست
بچه_دزدی
1 پست
سگ_وک
1 پست
خاطره
1 پست
شهر
2 پست
تاکسی
1 پست
کرایه
1 پست
مسافر
1 پست