گوساله ام آرزوست

بعضی حیوانات در شکل و قیافه انقدرها ناز و تو دل برو نیستند اما وقتی در مواجهه با آنها قرار می گیری از خود عکس العمل نشان می دهند و صدایی هم به فراخور احوال از خود در میاورند. صدا آنقدر تاثبر گذار است که صدای آن حیوانات از خودشان معروف تر می شود مثل ماغ کشیدن گاو یا بع بع گوسفند و یا نعره ی شیر... 

اما بعضی حیوانات هستند که علیرغم قیافه ی ناز و تو دل برو و طبیعت لطیفشان انگار قسم خوردند هیچ صدایی از خود بلند نکنن، از سنگ صدا بلند می شود اما از حیواناتی مثل خرگوش صدا بلند نمی شود. نمی دانم خدا فراموش کرده حنجره توی حلقشان کار بگذارد یا روزگار با آنها کاری کرده که روزه ی سکوت بگیرند. 

آدم وقتی کنار خرگوش می نشیند دلش می گیرد، بعضی وقتها هم دل آدم برایش می سوزد که نمی تواند درد یا خوشحالی اش را ابراز کند. اونقدر دل آدم به رحم می آید که خرگوش را توی بغل می گیرد و نازش می کند و خرگوش که انگار خوشش آمده آرام می گیرد و بی حرکت لم می دهد تا نازش کنیم. حتی وقتی روی زمین می گذاریمش بی حرکت چشمانش را می بندد، طوری که آدم فکر می کند چقدر دارد کیف می کند این زبان بسته. اما وقتی که یک لحظه غافل می شویم خرگوش مثل باد از روبرویت فرار می کند. آنوقت حس بدی به آدم دست می دهد که گول خورده و فکر می کرده خرگوش از نوازشش لذت می برده. 

من به این نتیجه رسیدم که آدم بهتر است از حیوانات روراستی مثل خر یا گوساله که آدم را آدم حساب می کنند و در عکس العمل از خود صدایی بروز می دهند لگد بخورد اما گول سکوت حیواناتی مثل خرگوش را نخورد.

 

این وقت شب نیاز داشتم چیزی بنویسم ...

/ 3 نظر / 74 بازدید
وبلاگ آموزش خیاطی لعیا

سلامممم[قلب][قلب][گل] وبلاگت خیلی جالبه لطفا به منم سر بزن اگه موافق تبادل لینکم هستی منو با اسم وبلاگ آموزش خیاطی لینک کن بعد خبرم کن منم لینکت کنم میسییییییییی[خجالت][خجالت][ماچ]

وبلاگ آموزش خیاطی لعیا

سلامممم[قلب][قلب][گل] وبلاگت خیلی جالبه لطفا به منم سر بزن اگه موافق تبادل لینکم هستی منو با اسم وبلاگ آموزش خیاطی لینک کن بعد خبرم کن منم لینکت کنم میسییییییییی[خجالت][خجالت][ماچ]