نوراله

 

نوراله اولین مراجعه کننده هر روزمونه، هر روز.

بخاطر مراجعه هر روزه مشخصات سجلی و ادرسشو همه همکارها از حفظ شدن. توی نگاه اول آدم گوشه گیر و بی سر و صداییه اما وقتی پای حرفش نشستم فهمیدم خیلی پر رمز و رازه، پر از خاطره و فلسفه بافی و حرف های حکمت آمیزه، جوانیاش توی ایران و پاکستان و افغانستان خیلی ماجرا جویی کرده تا اینکه عشق دخترکی نوراله رو آرام میکنه. اعتقاد داره ایران "بهشته برا زندگی کردن". چند ماه پیش من یک آرزوش رو برآورده کردم، یک آرزوی ساده اما سی ساله، آرزو داشت کنار میز رییس شعبه بشینه و با یک استکان چای تلخ پذیرایی بشه. وقتی چایی اش را خورد چشماش از خوشحالی می درخشید.
نوراله میگه "عیش دنیا در سه چیزه: اول فرزند نیک ، دوم مال و مکنت، سوم زن خوب و زیبا" 

نوراله از سی سالگی همسرش رو از دست داده و هنوز عشق همسرش قلبش رو گرم نگه داشته، بیاد زنش بغض می کنه و میگه همیشه توی دلم با زنم حرف می زنم، بهش میگم چهل ساله بهت وفادار موندم و توی قیافه ی هیچ زنی نگاه نکردم، هیچ زنی
و بعد اشک از چشماش میچکه.

(نوراله اجازه داد عکسشو بگیرم و درباره ش بنویسم) 

/ 0 نظر / 34 بازدید